INDIVIDUALNO

|

Savski nasip 7

ZVUČNI REINPRINT

Zvučni Reimprint je autorski “energetski” coaching – kombinacija više tehnika (jedna od njih je Reimprint NLP) sa Zvučnom terapijom i Ekspresijom kroz Glas

ZVUČNI REINPRINT

Datum i vreme

INDIVIDUALNO

Savski nasip 7, Savski nasip, Beograd, Serbia

O događaju

Pomoću Zvučnog Reinprinta rešavamo i oslobađamo energije/emocije niskih vibracija koje čine da osećamo disharmoniju i kontrakciju na bilo kom nivou mentalnom, emotivnom, fizičkom ili energetskom.

Zahvaljujući vibratornom zvuku i glasu, oslobađanje “neželjenih” emocija je prirodnije, brže i potpunije, s obzirom na to da pomoću ovakvog energetskog nosača lakše dopiremo do nesvesnih obrazaca i zaobilazimo racionalni um. 

Tokom sesije koristimo 5R iskustveni procesni alat, tako da klijent nakon “oslobađanja” ima mogućnost da lakše uvidi koju energiju isceljenja je potrebno da implemenira, kao i kako da preuzme odgovornost i ugradi je u svoj život kao novu naviku – novi imprint.

Proces menjanja programa pomoću zvučnih talasa i vođenog coaching-a, čini da se na molekularnom nivou promena dešava u skladu sa svesnom spoznajom. Na kraju sesije osećamo potpuno opušteno telo, usklađeno sa spoznajom vibracije koju smo svesno implementirali.

Trajanje 2,5 h, cena 100 eur.

Podelite ovaj događaj